Bivak

Beste ouders en leden

In onderstaande link vindt u de inschrijving van het bivak 2020.

Steek dit voor 14 juni in onze postbus (Humbeeksebaan 168/188, 1980 Zemst)

Vriendelijke groeten
Skippy en zijn leidingsgroep

MedischeSteekkaart_ChiroSkippy